Klagomål

Vi kommer att behandla ditt ärende snaraste möjligt, om vi bedömer att inte kunna klarlägga, utreda och besvara klagomålet inom 14 dagar från att klagomålet har inkommit kommer vi att underrätta vederbörande skriftligt (eller via mejl om klagomålet inkom vi e-post eller hemsida) med angivande av ungefärlig  tid inom vilken vederbörande kan förväntas erhålla svar. Vår målsättning är att samtliga klagomål skall behandlas på ett snabbt effektivt och kundvänligt sätt.

 

Din epost
Rubrik
Meddelande  

  

FörsäkringsHantering Sak i Sverige AB

Simon Danielsson

Telefon, växel: 0243-786 80

Telefon, direkt: 026-515 210

Fax: 0243-786 81

E-post: 
simon.danielsson@forsakringshantering.se

info@forsakringshantering.se

FörsäkringsHantering Liv i Sverige AB

Fredrik Nilsson, jurist

Telefon, direkt: 072-853 06 37

E-post:

klagomalsansvarig@tydliga.se

Kundportal för livkunder